Speedloader Swift reviewd by Min Jakt Magazine Sweden

Min Jakt magazine

Swedish magazine Min Jakt test the Speedloader Swift.

Speedloader review at Min Jakt magazine
English translation

Reload with speed

Double as quick to reload with Speedloader Swift

Ever been on a duck hunt or bird hunt and wished that you had a faster reloading technique?

In my constant hunting of gadgets, I found Speedloader Swift online. A plastic shotgun cartridge holder that fits your fist and can be used with a cartridge belt to get the cartridges out of the belt and into the barrel.

No Swedish dealer found, so the order was made directly from the manufacturer’s website. The video on Speedloader Swift looked promising and the price was affordable. Well worth testing at least! Three days later, there was an envelope in the mail with four cartridge holders. Practice a little at home with blanks to get up to speed with the technology. There were still two days left until I could go to the shooting range.

Finally Saturday and time to test live!

At the hunting club we have something called “the pit”. It is as the name suggests a pit in the sand of 200m x 100m and 20m deep. There is a phase launcher, three stage throwers and the possibility of another three 12v throwers. Thus, filling the air with clay pigeons is no problem. A further practice was required to get up to speed before I started using Speedloader technology but it works. In practice, it means that you can get two more shots in less than half the time compared to without Speedloader. More lead (steel on the shooting range) in the air at the same time means there is more chance of a hit.

After a hundred shots, I feel that this is something that will accompany me on a bird hunt. It works for me. If it’s something for you, it’s hard to say.

Feel like 300 kronor is a sum you’re willing to risk, I think you should order and try. It’s not wrong to be able to reload faster for that tracking shot on the bird that just flew past you and quickly disappeared from the shooting stand!.


Swedish

Ladda om med fart

Dubbelt sa snabb att ladda om med Speedloader Swift

Någonsin varit på andjakt eller uppflogsjakt och önskat att man hade en snabbare omladdningsteknik?
I min konstanta jakt på prylar snubblade over Speedloader Swift på nätet.

En hagelpatronhållare i plast som man greppar i näven och kan förbereda med på patronbältet for att snabbare få patronerna ur bältet och in i pipan.

Fann ingen svensk återförsäljare så beställningen gjordes direkt från tillverkarens hemsida. Videoklippet på Speedloader Swift såg lovande ut och priset var överkomligt. Väl värt att testa i alla fall! Tre dagar senare kom det ett kuvert på posten med fyra stycken patronhållare. Övade lite hemma med blindpatroner för att få in tekniken. Det var ändå två dagar kvar tills jag kunde åka till skjutbana.

Äntligen lördag och dags att testa live!

Pä jaktklubben har vi något som kallas för “gropen”. Det är som namnet antyder en grop i sanden på 200 m x 100 m och 20 meter djupt. Där finns en fasankastare, tre trapkastare och möjlighet till ytterligare tre stycken 12v kastare. Att fylla luften med lerduvor är således inget problem. Det krävdes ytterligare övning i skarpt läge innan jag kom i gång med tekniken för att använda Speedloader men det funkar. I praktiken innebär det att man kan få i väg ytterligare två skott på mindre än halva tiden jämfört med utan Speedloader. Mer bly (stål på skjutbanan) i luften samtidigt betyder att det finns mer hopp att träffa.

Efter ett hundratal skott känner jag att detta är något som får följa med mig på fågeljakten. Det funkar för mig. Om det är något för dig är svårt att säga.

Känner duatt 300 kronor är en summa du är villig att riskera tycker jag att du ska beställa och prova. Det är inte fel att kunna ladda om snabbare för det där uppföljande skottet på fågeln som precis flög förbi dig och snabbt försvinner ur skotthåll!

Speedloader, a fairly inexpensive solution that will make you a faster shooter.</p> <p>Speedloader, en hyfsat billig lösning som gör dig till en snabbare skytt.

Speedloader, a fairly inexpensive solution that will make you a faster shooter.

Speedloader, en hyfsat billig lösning som gör dig till en snabbare skytt.

Speedloader, a fairly inexpensive solution that will make you a faster shooter.</p> <p>Speedloader, en hyfsat billig lösning som gör dig till en snabbare skytt.